Marco Buijs

Marco Buijs
Marco Buijs – Beweging, het lichaam en de mens in zijn geheel zijn voor mij de inspiratie geweest om mijzelf te ontwikkelen als therapeut en als mens. Het bewegen en allerlei sportvormen hebben mij van jongs af aan gefascineerd. Het inzetten van mijn kracht, het beheersen van de techniek en mijzelf meten met anderen waren daarbij belangrijk. Het gaf voldoening en kon ik mijzelf erin vinden. Het was mijn vorm van mijzelf presenteren en stond zo ‘mijn mannetje’

Fysiotherapeut: mens in beweging

Vanuit mijn jonge interesse voor de sport en bewegen ben ik ruim 30 jaar geleden gestart met de studie fysiotherapie. Als beginnend fysiotherapeut werd ik steeds meer gegrepen door de mens achter de sporter of de fysieke klacht. De grote diversiteit aan mensen, de eigenheid in de manier van bewegen en de manier van omgaan met beperkingen interesseerde mij. Een logische vervolgstap was de mens als geheel beter te begrijpen en te behandelen.

Acupunctuur: levensenergie in beweging

Vanuit deze behoefte ben ik Chinese geneeskunde gaan studeren en heb ruim 15 jaar naast de fysiotherapie ook als acupuncturist mensen begeleid. De Chinese visie ziet de mens als geheel en ook in relatie tot zijn omgeving. Hierdoor kreeg ik een andere kijk op patronen van balans en disbalans in gezondheid en hoe mensen functioneren.

Manuele therapie: blokkades verhelpen tot vrije beweging

Vanuit een logische en doordachte keuze om mij als fysiotherapeut verder te ontwikkelen heb ik de 4-jarige opleiding Maitland tot manueel therapeut gevolgd. Deze stroming binnen de manuele therapie is gericht op het onderzoeken en behandelen van de klachten van het bewegingsapparaat met gevoel voor dosering en afstemming.

Halverwege deze studie heb ik voor het eerst aan den lijve haptotherapie ervaren en kan mij nog goed herinneren dat ik naar buiten liep en besefte dat ik niet de mij meest passende studie had gekozen. Ik was als mens maar ook als therapeut geraakt omdat haptotherapie op zo’n wezenlijk, directe en tastbare werkte. Zo wilde ik als therapeut ook graag werken.

Na de diplomering als manueel therapeut merkte ik dat ik klachten weliswaar beter kon behandelen maar dit niet de mens als geheel raakte. Niet lang daarna ben ik met de opleiding tot haptotherapeut begonnen. Nu geen logische doordachte beslissing maar een keuze vanuit mijn gevoel en behoefte.

Haptotherapie: innerlijk beweging

Tijdens deze opleiding heb ik zelf maar ook als therapeut mijn plek gevonden. De interesse in bewegen als rode draad is verschoven van de effectieve beweging naar de innerlijke beweging. Wat beweegt iemand van binnenuit, waar wordt of blijft iemand vitaal van en hoe beweegt iemand zich door het leven. Hoe gaat iemand om met zijn bewegingsruimte en met de ander(en) die we ontmoeten. Samen met de cliënt in beweging en zoekend naar wat past en wat leidt tot verbinding, vitaliteit en de eigenheid als mens, is een mooi proces.

Sporten doe ik nog steeds graag maar meer in verbinding met mijzelf en de ander waarbij het effect en het winnen niet meer centraal staan. Meer vanuit stevigheid en vitaliteit dan vanuit kracht. Meer vanuit genieten dan vanuit controle en beheersing. Ik sta niet meer mijn mannetje maar ik sta er als man. Een proces van moeten naar (ver)mogen. Van presteren naar voelen wat passend en eigen is.

Maak kennis met haptotherapie

Meer weten? Bezoek mijn LinkedIn profiel – Marco Buijs.

Hoe kunnen we het beste helpen?

Hoeksche Waard Mookhoek | Mookhoek 68 II | 3293 AG Mookhoek

Rotterdam Blijdorp | Stadhoudersplein 37 | 3039 ER Rotterdam

Het logo van de Vereniging van Haptotherapeuten Het keurmerk GZ Haptotherapeut

Wij gebruiken cookies.