Praktijkovereenkomst Coaching

Kosten

Een coachsessie kost € 118,00 per uur (inclusief BTW 21% ) gefactureerd naar de coachee.

Een coachsessie kost € 135,00 per uur (inclusief BTW 21% ) gefactureerd naar de werkgever.

Ook de intake geldt als sessie.

Vergoeding

Coaching wordt niet via de zorgverzekeraar vergoedt maar mogelijk dat u aanspraak kunt maken op vergoeding via de werkgever onder de noemer scholing of persoonlijke ontwikkeling.

Betaling

Na de coachsessie ontvangt u een factuur per mail. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL 94INGB 0004533854 t.n.v. Haptotherapie & Coaching met vermelding van het factuurnummer.

Zorg ervoor dat de factuur uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum betaald is. Zo voorkomt u dat er een betalingsherinnering of een laatste aanmaning wordt verzonden waarvoor administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij het uitblijven van betaling na de laatste aanmaning gaan wij over op een incassoregeling. De administratie- en incassokosten worden doorberekend naar de cliënt.

Bij verhindering

Bent u verhinderd voor het coachgesprek, zorg er dan voor dat de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd wordt. Zaterdag,zondag en feestdagen niet meegerekend. Dit kan telefonisch via 06-11268083 (Wols) of 06-41509058 (Buijs) en via email naar info@haptotherapieencoaching.nl
Bij te laat of niet doorgeven van de verhindering zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd te factureren.

Informeren aan derden

Wanneer het coachtraject door de werkgever wordt vergoed is het gebruikelijk dat deze na afronding geïnformeerd word. Dit gebeurt altijd in overleg en alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Beëindiging

Het coachtraject eindigt door een gezamenlijke evaluatie.

Akkoord

Deze overeenkomst wordt u ter kennisgeving per mail gestuurd. Na de intake wordt u gevraagd de behandelovereenkomst te ondertekenen..

De bovenstaande praktische afspraken, gecombineerd met vakkundigheid, enthousiasme en de richtlijnen van de gedragscodes van het NOBCO, vormen de basis voor succesvolle begeleiding.

Hoe kunnen we het beste helpen?

Hoeksche Waard Mookhoek | Mookhoek 68 II | 3293 AG Mookhoek

Rotterdam Blijdorp | Stadhoudersplein 37 | 3039 ER Rotterdam

Het logo van de Vereniging van Haptotherapeuten Het keurmerk GZ Haptotherapeut

Wij gebruiken cookies.