Privacy beleid Haptotherapie & Coaching

Haptotherapie & Coaching hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Haptotherapie & Coaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid:
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor het aanleggen van een elektronisch behandeldossier voor haptotherapie en administratieve verwerking van de facturatie;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en dit altijd in overleg en met uw toestemming plaatsvindt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Haptotherapie & Coaching zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft en contact met ons wenst op te nemen kan dit via de volgende contactgegevens.

info@haptotherapieencoaching.nl
Danielle Wols: 06-11268083
Marco Buijs: 06-41509058

Hoe kunnen we het beste helpen?

Hoeksche Waard Mookhoek | Mookhoek 68 II | 3293 AG Mookhoek

Rotterdam Blijdorp | Stadhoudersplein 37 | 3039 ER Rotterdam

Het logo van de Vereniging van Haptotherapeuten Het keurmerk GZ Haptotherapeut

Wij gebruiken cookies.