Praktijkovereenkomst voor Haptotherapie

Kosten

Een sessie haptotherapie kost € 97,50 en duurt 50 minuten. Ook de intake/kennismaking geldt als sessie.

Vergoeding

De kosten voor haptotherapie worden mogelijk geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Dit is na te zoeken op de website van de beroepsvereniging; www.haptotherapeuten-vvh.nl. Bij twijfel over vergoedingen kunt u contact opnemen met de eigen zorgverzekeraar.

Betaling

Na de sessie ontvangt u per mail een factuur, het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL 94INGB 0004533854 t.n.v. Haptotherapie & Coaching o.v.v. het factuurnummer.

De factuur dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Zo wordt voorkomen dat een betalingsherinnering en in tweede instantie een laatste aanmaning wordt verstuurd.
Bij het uitblijven van betaling na de laatste aanmaning volgt een incassoregeling, waarvan alle kosten worden doorberekend naar de clÏent.

Verhindering

Bent u verhinderd zorg er dan voor dat de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd wordt. Zaterdag, zondag en feestdagen niet meegerekend. Annuleren kan telefonisch bij Danielle Wols via 06-11268083, bij Marco Buijs via 06-41509058 en/of per email: info@haptotherapieencoaching.nl
Bij te laat of niet doorgeven van de verhindering zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd te factureren. Het gehanteerde tarief hiervoor is € 73,80.

Verslaglegging

Wij hanteren een digitaal cliëntendossier in de beveiligde online omgeving van Intramed volgens de normen van de Algemene Verordening Bescherming persoonsgegevens.In dit kader dragen wij ook zorg voor veilig emailverkeer naar verwijzers via Zorgmail, een beveiligd netwerk tussen hulpverleners voor rapportage en verslaglegging na het beeindigen van de begeleiding.

Informeren aan derden

Informeren aan derden gebeurt alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit kan een eindevaluatie naar de verwijzer zijn of overleg met medebehandelaars wanneer dit bevorderlijk of noodzakelijk is voor de begeleiding.

Klachten

Voor klachten over de begeleiding kunt u in eerste instantie terecht bij de haptotherapeut die u begeleid. Mocht u zich onvoldoende gehoord of begrepen voelen in uw klacht dan kunt u zich hier voor de klachtenprocedure (Wkkgz) wenden tot de Vereniging van Haptotherapeuten.

Medische gegevens

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Beëindiging

Het therapieproces eindigt door een gezamenlijke evaluatie.

Akkoord

Wanneer akkoord bent met deze behandelovereenkomst verzoeken wij u op het formulier waar u uw persoonlijke gegevens kunt invoeren het hokje aan te vinken en verzoeken u hetzelfde te doen voor het Privacy beleid.

De bovenstaande praktische afspraken en ons privacy beleid, gecombineerd met vakkundigheid, enthousiasme en de richtlijnen van de beroepsvereniging VVH, vormen de basis voor een succesvolle begeleiding.

Hoe kunnen we het beste helpen?

Hoeksche Waard Mookhoek | Mookhoek 68 II | 3293 AG Mookhoek

Rotterdam Blijdorp | Stadhoudersplein 37 | 3039 ER Rotterdam

Het logo van de Vereniging van Haptotherapeuten Het keurmerk GZ Haptotherapeut

Wij gebruiken cookies.